Việt Nam - Hàn Quốc chung niềm tin, hợp tác vì phồn vinh mỗi nước

Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo Taik vào chiều nay, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc 2 bên tuyên bố nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” mở ra thời kỳ mới, chung niềm tin, cùng nhau hợp tác vì hòa bình và phát triển phồn vinh của mỗi nước.

Để triển khai khuôn khổ quan hệ mới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong Quốc hội Hàn Quốc ủng hộ, thúc đẩy 2 bên sớm triển khai hợp tác cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Hiện cộng đồng người Việt am ở Hàn Quốc có gần 250.000 người, do đó đề nghị Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam. Ngược lại Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ ODA và các khoản vay ưu đãi cho Việt Nam.

Hai bên cũng thống nhất, tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác hai nước trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, lao động, du lịch. Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban, cơ quan phục vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc mong muốn sớm có chuyến thăm tới Việt Nam.

Thực hiện : Dương Dung