Việt Nam đăng cai Hội nghị vùng Châu Á - Thái Bình Dương của APF lần thứ 10

Hội nghị lần thứ 10 vùng châu Á - Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại TP.Đà Nẵng từ 27-30/11/2022. Việc đăng cai Hội nghị khẳng định cam kết chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Việt Nam; phát huy vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới.

Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) là tổ chức liên nghị viện gồm 91 Phân ban thành viên, trong đó có 56 thành viên chính thức. Đây là cơ quan tham vấn của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, đóng vai trò thúc đẩy xây dựng nhà nước pháp quyền, nền dân chủ, quyền con người, bình đẳng giới và quảng bá ngôn ngữ tiếng Pháp. Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong APF, kể từ Hội nghị thành lập tại Huế năm 2006 với sự tham gia của 4 phân ban: Campuchia, Lào, Vanuatu, Việt Nam, đã mở rộng thêm 3 Phân ban.

Việc đăng cai Hội nghị lần thứ 10 Vùng châu Á - Thái Bình Dương khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và APF tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là trong nhiệm kỳ APF 2022 - 2024 khi Chủ tịch Phân ban Việt Nam đảm nhận vị trí Phụ trách Vùng châu Á - Thái Bình Dương.

Theo dự kiến, Hội nghị sẽ thảo luận về “Tính cấp thiết của sự hợp tác quốc tế có trách nhiệm và bền vững trong lĩnh vực biến đổi khí hậu” và “Vai trò của Nghị viện trong kiểm soát khủng hoảng y tế, tái thiết và phát triển kinh tế - xã hội”. Trong phiên khai mạc ngày mai 28/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Lê Quang