Việc giải trình có thực sự giải quyết vấn đề mà cử tri quan tâm hay không?

Trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thì hơn 81% là giải trình, cung cấp thông tin. Vấn đề đại biểu đặt ra là việc giải trình, cung cấp thông tin có thực sự giải quyết vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm hay không?.

Một số ý kiến khác cho rằng, việc trả lời của một số Bộ, ngành nhiều khi còn chung chung, mang tính viện dẫn "luật nọ, điều kia" mà không hướng dẫn lộ trình giải quyết cụ thể. Có một số kiến nghị chỉ được giải quyết một cách tạm thời, chưa dứt điểm, nên cử tri còn bức xúc, có những kiến nghị nhiều năm vẫn chưa được thực hiện. 

Dẫn chứng tại địa phương tỉnh Lâm Đồng, đại biểu Nguyễn Tạo cho biết tuyến quốc lộ 27 là tuyến đường rất quan trọng về kiến thiết xã hội, an ninh quốc phòng của địa bàn Tây Nguyên. Tuyến đường này đã được Chính phủ, Trung ương quan tâm cấp vốn xây dựng, tuy nhiên vẫn còn hơn 30 km không được bố trí vốn trong nhiều năm, cử tri nhiều lần đề xuất nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết.

Cùng mối quan tâm này, đại biểu Võ Thị Minh Sinh đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cũng nêu tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường di dân, tái định cư dự án Thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương 13 năm nay chưa được giải quyết.

Băn khoăn với con số hơn 80% trả lời cử tri là giải trình và cung cấp thông tin, các ý kiến đại biểu đề nghị cần có có tiêu chí để đánh giá chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri, cũng như trả lời của các bộ nganh với địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, các ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, chú trọng thực chất, giải quyết triệt để vấn đề cụ thể cử tri kiến nghị. Kết quả giải quyết phải được thể hiện trong thực tiễn, có sự chuyển biến trong thời hạn nhất định để cử tri theo dõi, giám sát việc thực hiện, tránh việc kiến nghị nhiều lần.