Vì sao tỉnh Bình Thuận xin cơ chế đặc thù cho dự án hồ chứa nước Ka Pét

Dự án hồ chứa nước Ka Pét của tỉnh Bình Thuận chỉ tương đương dự án nhóm B nhưng do tiêu chí chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng nên phải được Quốc hội thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Quốc hội áp dụng cơ chế đặc thù để kịp hoàn thành dự án vào năm 2025.

Dự án Hồ Ka Pét xin Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng tổng mức đầu tư từ 585,000 tỷ lên 874,000 tỷ đồng. Tuy điều chỉnh vốn, nhưng dự án chỉ tương đương dự án nhóm B.

Bình Thuận là tỉnh khô hạn nhất cả nước, riêng tại huyện Hàm Thuận Nam hơn 7.700 ha đất nông nghiệp thiếu nước tưới trầm trọng, nước sinh hoạt cho người dân cũng hết sức khó khăn. Việc áp dụng cơ chế đặc thù sẽ là điều kiện để UBND tỉnh Bình Thuận tranh thủ thời gian hiện thực hóa ước mơ xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng hạn.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét dung tích chứa hơn 51 triệu m3, đây là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ giải quyết nước tưới cho 7.700 ha đất khô hạn của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn cấp nước thô cho các khu công nghiệp, giải quyết nước sinh hoạt cho người dân của huyện Hàm Thuận Nam và TP. Phan Thiết. Hiện người dân Bình Thuận đã chờ đợi dự án hơn 20 năm.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Lê Trang – Triệu Nguyễn