Vì sao đề xuất lùi thời điểm áp dụng cabin điện tử trong đào tạo sát hạch lái xe?

Trong văn bản mới nhất báo cáo Bộ GTVT về lộ trình trang bị cabin học lái xe, Cục Đường bộ VN đã đề xuất xem xét lùi thời điểm bắt buộc các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe áp dụng ca bin điện tử.

Theo thông tư 04 thì các cơ sở đào tạo phải trang bị và sử dụng ca bin điện tử học lái xe ôtô để đào tạo lái xe ôtô trước ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị có đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm ca bin học lái xe ôtô, chưa có sản phẩm được chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn quy chuẩn Việt Nam và chưa có sản phẩm được công bố hợp quy để cung cấp cho các cơ sở đào tạo. Mặt khác, việc lùi thời điểm áp dụng để các tổ chức, cá nhân nhập có đủ thời gian thực hiện các trình tự thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp ca bin học lái xe theo đúng quy định của pháp luật.