Vẫn chưa ngã ngũ bộ nào quản lý giá xăng dầu

Gần đây, trong thời gian lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương chủ trì soạn thảo, thì Bộ Tài chính và Bộ Công Thương liên tục có những phát ngôn đề nghị chuyển quyền điều hành giá xăng dầu về một đầu mối.

Vậy, quyền điều hành giá xăng dầu nên chuyển về một đầu mối Bộ Công thương hay Bộ Tài chính, hay là giữ nguyên cơ chế liên bộ như hiện nay? Mỗi phương án có những ưu điểm và hạn chế gì? 

Tại dự thảo Nghị định lần 1, Bộ Công thương đưa ra phương án giao toàn bộ việc điều hành giá xăng dầu, bao gồm tính toán các chi phí kinh doanh xăng dầu cho Bộ Tài chính chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, tại dự thảo lần 2, thì Bộ này lại đề nghị giữ nguyên chế quản lý liên bộ như hiện nay. Bộ Công thương sẽ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiều chuyên gia không đồng tình với quan điểm của Bộ Công thương đưa ra, cho rằng nó đi ngược với chủ trương sửa đổi Luật Giá dự kiến được thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5/2023. Theo Luật giá sửa đổi thì sẽ phân cấp, phân quyền trong vấn đề quản lý giá cho các bộ, ngành, địa phương, có nghĩa là lĩnh vực hàng hoá do bộ ngành nào quản lý, thì bộ đó sẽ xem xét các yếu tố đầu vào để quyết định giá cả mặt hàng đó.

Ông Nguyễn Tiến Thoả, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, hiện là Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam cũng nghiêng về phương án nên giao đầu mối quản lý xăng dầu về Bộ Công thương. Bởi cơ chế quản lý liên bộ như thời gian qua là rất bất cập, dẫn đến vướng mắc thực tế đã xảy ra. Đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển hoàn toàn việc quản lý giá xăng dầu về Bộ Công thương là hợp lý

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng cho rằng, nên giao cho một đầu mối là Bộ Công thương chủ trì, song liên bộ Công thương - Tài chính cần trao đổi để phân định nhiệm vụ và phối hợp cụ thể.

Việc phân rõ trách nhiệm quản lý sẽ giúp chúng ra có một thị trường xăng dầu vận hành tốt hơn. Điều này cũng phù hợp với tinh thần chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ phân công thống nhất một bộ quản lý duy nhất một mặt hàng cũng như tinh thần Luật giá sửa đổi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh