Văn bản Hán Nôm Trường Lưu tự hào ghi danh di sản ký ức thế giới

Trường Lưu xưa, nay thuộc xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Vào giữa thế kỷ 18, nơi đây là một trung tâm văn hoá lớn của Việt Nam. Trường học Phúc Giang khi xưa có hàng ngàn người theo học, là nơi giao lưu văn hoá cả trong và ngoài nước, cũng trong khoảng thời gian này một số nhà thờ của dòng họ bắt đầu được xây dựng.

Trải qua thăng trầm của lịch sử đất nước, hiện nay làng Trường Lưu còn hệ thống 37 nhà thờ các dòng họ. Nhiều nhà thờ trong số đó đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh, hoặc đang lập hồ sơ để xếp hạng...

Cùng với một số tư gia tại làng Trường Lưu, hệ thống nhà thờ này trở thành không gian lưu giữ Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu (1689-1943), mới đây, di sản này đã được Ủy ban Ký ức thế giới UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) vinh danh là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Văn bản Hán Nôm ở làng Trường Lưu (1689-1943) gồm 3 mục, với 26 sắc phong, 3 trướng gốc, 19 tờ văn bằng giao lưu giữa chính quyền các cấp với các nhân vật của làng trong thời Nguyễn từ năm 1803-1943 (bằng, tấu, sao lục, sức và bẩm, kích thước từ 40x60 cm, 60x80 cm, giấy dó, chữ Hán viết tay, có dấu của các cơ quan chính quyền từ tỉnh đến Trung ương cùng ngày tháng năm ban hành).

Bích Liên