Vai trò Kiểm toán Nhà nước trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Sáng 1/12, Kiểm toán nhà nước tổ chức hội thảo “Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Hội thảo nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, của công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong những năm qua, dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc, hiệu quả chưa cao. Trong khi, với vai trò của mình, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hoạt động kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực này chủ yếu chỉ được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, còn ít các cuộc kiểm toán môi trường mang tính chất kiểm toán hoạt động hay thực hiện độc lập nên kết quả kiểm toán chưa đạt được như kỳ vọng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những ảnh hưởng của tình trạng vi phạm các quy định về môi trường đến sự phát triển bền vững của quốc gia, đặc biệt là những bất cập và chồng chéo trong quản lý nhà nước; Làm rõ các vấn đề lý luận về cơ sở pháp lý của Kiểm toán nhà nước trong kiểm toán việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Tập trung làm rõ các vướng mắc, bất cập đối với cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và các cơ quan quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các cơ quan chức năng khác.

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh