Vai trò của kiểm toán tối cao trong phòng, chống tham nhũng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Hội thảo quốc tế do Kiểm toán Nhà nước tổ chức, với chủ đề “Vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt”. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước (11/7/1994-11/7/2024).

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, 3 thập kỷ qua đã đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Trong đó, hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng là yêu cầu tất yếu giúp Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nhanh chóng tiếp cận, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm tiên tiến và thông lệ tốt về lĩnh vực kiểm toán công, những lĩnh vực kiểm toán mới của thế giới để nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn.

Vai trò truyền thống của cơ quan kiểm toán tối cao được cho là nhằm thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình ở khu vực công vì một môi trường quản trị nhà nước tốt. Bởi vậy, các ý kiến cho rằng, vai trò của cơ quan kiểm toán tối cao trong phòng, chống tham nhũng trước hết là vai trò gián tiếp, tập trung vào ngăn chặn, răn đe.

Các đại biểu cũng cho rằng, việc hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao là rất quan trọng nhằm tối ưu hóa nguồn lực, góp phần thực hiện minh bạch, nâng cao tính liêm chính tại khu vực công.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

Nguyễn Duyên -

Nhật Huy