Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 33 xem xét 19 nội dung

Sáng 13/5, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã chủ trì phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến trong 3 ngày làm việc, UBTVQH sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung tại phiên họp, cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là phiên họp để UBTVQH rà soát, xem xét những nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, cũng như xem xét các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp.
Về công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự thảo 2 Nghị quyết bao gồm Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Trong công tác giám sát, UBTVQH sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với 5 báo cáo định kỳ trình Quốc hội về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Trong đó sẽ xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Về các vấn đề quan trọng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 4 nội dung, trong đó có Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Để bảo đảm chất lượng cho Kỳ họp thứ 7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Chính phủ, các cơ quan khẩn trương hoàn thiện những nội dung thuộc trách nhiệm.

 Nhấn mạnh, khối lượng công việc của Phiên họp thứ 33 là tương đối lớn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các nghị các thành viên UBTVQH phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng và tham gia tích cực vào các nội dung của phiên họp./. 

Dương Dung -

Quang Sỹ -

Anh Đức