Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đầu tư Dự án đường vành đai

Tiếp tục phiên họp thường vụ thứ 11, chiều 12/5 các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 2 dự án án quan trọng nằm trong tổng thể các dự án quan trọng quốc gia.

Do vậy, đề nghị Chính phủ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; nghiên cứu, tính toán nguồn vốn phù hợp, cân đối các nguồn lực, đánh giá năng lực các nhà thầu để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của các dự án. 

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nội dung trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường, việc Chính phủ đề xuất quy mô đầu tư đường song hành nên được cân nhắc lại bởi, diện tích của đường song hành lớn, chi phí có khi còn cao hơn đường chính và có thể sẽ làm tăng tổng mức đầu tư lên rất nhiều. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng như các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa và có giải trình, thuyết minh thỏa đáng, thuyết phục đối với những vấn đề đặt ra. Bên cạnh đó, do đây là 2 dự án quan trọng quốc gia, do vậy trong các báo cáo cần thể hiện rõ cơ quan trình là Chính phủ, và Chính phủ chịu toàn bộ trách nhiệm triển khai cũng như trách nhiệm trước Quốc hội đối với các dự án này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; nghiên cứu, tính toán nguồn vốn sao cho phù hợp, cân đối các nguồn lực, đánh giá năng lực các nhà thầu để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của các dự án.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến của Ủy ban thẩm tra, ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 2 dự án báo cáo lại với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện : Diệu Huyền Anh Đức Quang Sỹ Nguyễn Duyên