Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm toán thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo công tác năm 2023 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước.

Một trong những nội dung quan trọng của kết luận này là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có một chuyên đề riêng kiểm toán tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ hoặc thông qua kiểm toán các tổ chức tín dụng và bảo hiểm để trả lời rõ các nội dung nghị quyết Quốc hội đã đề ra.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam