Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự tại Gaza

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo kế hoạch của Israel tiến quân vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza có thể gây ra tác động nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự tại đây.

Tình trạng xung đột gia tăng và kéo dài ở Rafah sẽ đặt ra nguy cơ lớn đối với cuộc sống dân sự và cơ sở hạ tầng. Người phụ trách khu vực Trung Đông của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi các bên xung đột và tất cả những người có ảnh hưởng hãy bảo vệ mạng sống và cơ sở hạ tầng dân sự. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, việc sơ tán phải đảm bảo rằng dân thường đến nơi an toàn và có các điều kiện thỏa đáng về vệ sinh, sức khỏe, an toàn và dinh dưỡng, các thành viên trong cùng một gia đình không bị chia cách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T