Ưu đãi, miễn thuế để kích thích đổi mới sáng tạo

Theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách phát triển đặc thù: TPHCM được chủ động quyết định các chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo bậc nhất khu vực Đông Nam Á và châu Á.

TPHCM sở hữu hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động hàng đầu Việt Nam và được xếp hạng thứ 114 trong 1.000 thành phố trên toàn cầu, đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á về giá trị hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội cho phép TPHCM chủ động quyết định các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, càng thúc đẩy đầu tàu kinh tế phía Nam sớm tiệm cận vị trí trung tâm đổi mới sáng tạo Đông Nam Á

Theo đó, TPHCM đang xây dựng chính sách giảm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, các cá nhân tham gia dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp.
 
Trên địa bàn thành phố hiện có gần 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chiếm khoảng 50% cả nước. Trong số này, 65% doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thành phố còn có hơn 44 cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp trong và ngoài nhà nước.

Với các cơ chế, chính sách phát triển đặc thù, cùng nền tảng sẵn có, TPHCM kỳ vọng nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thành phố nói riêng, cả nói chung, vững vàng hội nhập quốc tế.

Phạm Quyền -

Quang Thắng