Ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp còn nhiều rào cản, tiềm ẩn rủi ro

Ngay sau khi kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lềnh, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ.

Các đại biểu nhận định đây là lĩnh vực cần chuyển đổi, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nhưng chưa được đầu tư tương xứng và còn nhiều rào cản. Đáng chú ý, Thủ tướng phê duyệt được 6 khu nông nghiệp công nghệ cao nhưng đến nay vẫn có khu chưa triển khai hiệu quả.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chia sẻ, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp còn nhiều rào cản, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng còn thiếu công cụ phòng ngừa như bảo hiểm nông nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm. Do đó, Bộ đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!