Ukraine từ chối giải pháp hòa bình của Indonesia

Ukraine đã từ chối giải pháp hòa bình với Nga do Indonesia đề xuất, cho rằng kế hoạch này sẽ chỉ phục vụ lợi ích của Moskva.

Đề xuất được Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đưa ra tại Đối thoại Shangri-La đề nghị cả quân đội Nga và Ukraine rút 15 km khỏi vị trí hiện tại, tạo ra một khu vực phi quân sự được giám sát bởi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Cùng với đó là tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý do Liên hợp quốc bảo trợ để xác định các vùng lãnh thổ tranh chấp trong tương lai. Tuy nhiên, giới chức Ukraine nhận định không thể có kịch bản nào khác ngoài việc Nga rút khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine.

QT