UBTVQH đề nghị kiểm toán thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Báo cáo công tác năm 2023 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo công tác năm 2023, UBTVQH đánh giá cao kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của Kiểm toán Nhà nước. Trong năm 2023, UBTVQH yêu cầu hoạt động kiểm toán cần tiếp tục góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tiền tệ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường việc thực hiện chủ trương kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong công tác kiểm toán.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2024, UBTVQH đề nghị Kiểm toán Nhà nước rà soát xác định lại mục tiêu kiểm toán chung và điều chỉnh một số cuộc kiểm toán chuyên đề đảm bảo tập trung, tăng cường kiểm toán các vấn đề trọng tâm, trọng điểm đã được Quốc hội ban hành nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5 và phục vụ các đoàn giám sát của Quốc hội, UBTVQH.

Đáng chú ý, liên quan đến mục tiêu kiểm toán chung của cả năm cần tập trung, UBTVQH đề nghị có một chuyên đề riêng kiểm toán tình hình thị trường bảo hiểm nhân thọ hoặc thông qua kiểm toán các tổ chức tín dụng và bảo hiểm để trả lời rõ các nội dung Nghị quyết Quốc hội đã đề ra.

(*) Nguồn: THQHVN

Nhật Linh