Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tăng lần đầu tiên kể từ cuối năm 2020

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã tăng lên mức 3,8% trong ba tháng tính đến tháng 4, mức tăng đầu tiên kể từ cuối năm 2020.

Tỷ lệ này phản ánh sự gia tăng số lượng người trưởng thành ở Anh dừng làm việc, trong bối cảnh lạm phát leo thang khiến giá trị đồng lương giảm nhanh nhất trong vòng hơn 10 năm. Các nhà phân tích cho rằng, đây là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự suy yếu trong hoạt động kinh tế kể từ đầu năm đang tác động đến thị trường lao động. 

Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào ngày 16/6 trong nỗ lực ngăn đà tăng của lạm phát.

Thực hiện : Quỳnh Hoa