Tuần hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Nội

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức Tuần hàng tư vấn, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2022. Nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng đã được giới thiệu tới người dân.

Tuần hàng nhằm thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đến với người tiêu dùng thủ đô. Đồng thời kết nối giữa các nhà sản xuất của các tỉnh, thành phố với các kênh phân phối trên địa bàn Hà Nội; hỗ trợ giới thiệu, kết nối sản phẩm tới các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, siêu thị, cửa hàng... Các sản phẩm nông sản thực phẩm, sản phẩm OCOP phong phú về chủng loại, được các cơ quan lựa chọn, có đầy đủ chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quy định.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 1.600 sản phẩm OCOP. Để hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP sản xuất, kinh doanh, cùng với sự kiện hôm nay, thành phố cũng quan tâm tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo, tuần hàng nhằm phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng được thêm 24 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, nâng tổng số lên 42 điểm.

Hà Lan