• 2265 lượt xem
  • 15:32 24/10/2023
  • Xã hội

Từ ngày 3/12, người dân có thể xuất trình CCCD khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 liên quan đến thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân (CCCD). Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12.

(*) Nguồn: Báo CAND

Việt Bắc