Từ giám sát đến chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 15 của UBTVQH, sáng 14/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Tham dự buổi làm việc, về phía Chính phủ có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các cơ quan, Bộ ngành.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH, Đoàn giám sát đã ban hành Kế hoạch giám sát; xây dựng đề cương; tổ chức làm việc, giám sát trực tiếp với Chính phủ, 15 Bộ, cơ quan trung ương và 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, tổ chức buổi làm việc với các cơ quân Tư pháp để bổ sung, làm rõ thêm các thông tin, số liệu liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kết quả bước đầu của hoạt động giám sát đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Quốc hội quyết định giám sát chuyên đề này là chủ trương rất đúng đắn, kịp thời, là sáng kiến của Chủ tịch Quốc hội để qua giám sát đánh giá lại được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực quốc gia bao gồm cả nhân lực, tài lực và vật lực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là chuyên đề giám sát có phạm vi rộng, phức tạp, rất nhiều thông tin số liệu. Vì vậy Báo cáo cần nói rõ hơn mục tiêu, quan điểm, phạm vi, trọng tâm, trong đó làm rõ việc huy động lực lượng tham gia để thấy rõ quy mô, tầm vóc của cuộc giám sát; quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo của UBTVQH trong việc triển khai chuyên đề này. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với những nội dung kiến nghị lớn trong dự thảo Nghị quyết là phát động Cuộc vận động. Theo đó, Quốc hội kêu gọi Cuộc vận động, Chính phủ phát động Phong trào thi đua trong toàn quốc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục ban hành Chương trình hành động hàng năm gắn với thi đua để tạo chuyển biến căn bản cả về ý thức, trách nhiệm THTK,CLP.

Kết luận buổi làm việc, PCTQH Trần Quang Phương nêu rõ, UBTVQH ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đoàn giám sát đã hoàn thành khối lượng công việc lớn được giao. H ồ sơ báo cáo kết quả giám sát được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, được Chính phủ, các Bộ, ngành tham gia ý kiến và cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, nội dung Báo cáo cần đánh giá sâu sắc hơn những thành tựu, có những dẫn chứng về các bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương làm tốt; nhận diện rõ những khuyết điểm, tồn tại song cần lưu ý những vấn đề khó nhận định, lượng hóa để đưa vào với liều lượng thích hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG - Trưởng Đoàn giám sát: "Xuất phát từ cái đánh giá chung của báo cáo toàn văn để thiết kế và làm sâu sắc hơn những cái nội dung như kể cả ưu điểm, khuyết điểm như tôi đã nói cũng như phân tích nguyên nhân thì xác định các cái nguyên nhân chủ quan là chủ yếu để chúng ta thấy rõ cái bức tranh toàn cảnh. Trong kiến nghị, đề xuất thì Báo cáo tóm tắt cần nêu thêm cái mục tiêu, quan điểm, phạm vi giám sát cả nguồn lực, tài lực, vật lực trên 7 trọng tâm và 5 trọng điểm của 7 trọng tâm theo chuyên đề đã được Thường vụ xác định".

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, các kiến nghị, phải bảo đảm tính khả thi. Kiến nghị với các bộ, ngành phải cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm xử lý và thời gian hoàn thành. Lưu ý việc kiến nghị phát động cuộc vận động, tổ chức phong trào thi đua trong cả nước về THTK,CLP.

Thực hiện : Khắc Phục Quang Sỹ Cao Hoàng