Tự chủ tài chính, bệnh viện còn vướng mắc về các quy định của dự thảo Luật Khám chữa bệnh sửa đổi

Thực hiện tự chủ tài chính bệnh viện là một quyết sách lớn của Nhà nước và đây cũng là xu thế được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Việc thực hiện thí điểm tự chủ bệnh viện thời gian qua ở nước ta đã đạt được một số kết quả tích cực - đó là nhận thức về tự chủ bệnh viện ngày càng được rõ hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn bộc lộ những hạn chế, bất cập.

Đặc biệt là các quy định của pháp luật chưa sát với thực tế.

Sau 2 năm triển khai thí điểm tự chủ toàn diện, 2 bệnh viện tuyến cuối của cả nước là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K đều đã xin dừng thí điểm. Một trong những nguyên nhân được các bệnh viện chỉ ra là trong quá trình triển khai thí điểm giá dịch vụ y tế không được tính đúng tính đủ.

Cơ chế tài chính là vấn đề hết sức quan trọng đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, các quy định của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh “sửa đổi” hiện nay vẫn chưa thể giải quyết được những vấn đề cụ thể về cơ chế tự chủ cho các bệnh viện.

Tại Phiên họp thường vụ Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng các quy định về các điều kiện đảm bảo tài chính trong dự thảo luật “còn lúng túng”. Như tại điều 118, nên quy định tự chủ hoàn toàn tài chính tức là cả chi thường xuyên, chi đầu tư. Như vậy để hướng cho các bệnh viện khi thực hiện tự chủ không bị động và công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Trước những tồn tại nêu trên, nhiều chuyên gia cho rằng trong quá trình thực hiện tự chủ toàn diện, cần tính đúng, tính đủ giá viện phí với đủ bảy yếu tố cấu thành, bảo đảm nguồn thu cho bệnh viện để đầu tư trang thiết bị, đào tạo cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất… bảo đảm công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đặc biệt, cần có sự bổ sung những quy định pháp quy cụ thể để chính sách giao quyền tự chủ cho các bệnh viện nâng cao tính hiệu quả khám chữa bệnh cho nhân dân tránh tình trạng có bệnh viện thực hiện thí điểm tự chủ rồi lại rút, minh chứng là bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện K thời gian vừa qua.

Thực hiện : Tiến Dũng Diệu Huyền Quang Sỹ Minh Công