Từ 1/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định đầu vào

Theo quy định hiện nay, thí sinh thi tuyển công chức phải qua hai vòng, vòng một kiểm tra kiến thức chung và vòng hai kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành. Từ tháng 8/2024, thí sinh vượt qua kỳ thi kiểm định sẽ không cần dự thi vòng đầu mà vào thẳng thi chuyên ngành.

Tuy nhiên, theo Nghị định 06/2023 ban hành ngày 21/2, việc kiểm định chất lượng đầu vào của ứng viên nhằm đánh giá kiến thức nền tảng trước khi thi tuyển. Hai kỳ kiểm định được tổ chức tháng 7 và 11 hàng năm.

Thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính, nội dung đánh giá năng lực tư duy, ứng dụng kiến thức; hiểu biết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức xã hội, văn hóa, lịch sử.

Người ứng tuyển vị trí yêu cầu trình độ đại học phải trả lời 100 câu hỏi trong 120 phút; vị trí yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp gồm 80 câu hỏi trong 100 phút. Thí sinh trả lời đúng nửa số câu hỏi sẽ đạt yêu cầu. Kết quả kiểm định có thời hạn sử dụng 2 năm. Người vượt qua kỳ kiểm định được đăng ký thi tuyển công chức ở các cơ quan trên toàn quốc.

(*) Nguồn: VnExpress

Mai Phương