Trường hợp nào dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu?

Quyền riêng tư bao gồm bí mật cá nhân, đời sống riêng tư… là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, Nhưng nội dung liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân mới chỉ quy định khái quát chung mà chưa cập nhật đầy đủ chi tiết.

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân trước hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn, việc ban hành hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân là cần thiết… Đại diện Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an sẽ thông tin ngay sau đây. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Khánh An