Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh: Đa số Hội đồng nhân dân tỉnh ra nghị quyết mang tính nhiệm kỳ

Sáng 18/7 tại Đà Nẵng diễn ra hội thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của UBTVQH đối với hoạt động của HĐND các cấp; Tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội và UBTVQH với HĐND các cấp.

Bà Nguyễn Thị Thanh,  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội thảo. Đại diện Thường trực HĐND 9 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tham dự hội thảo.

Tỉ lệ Trưởng ban chuyên trách của HĐND là đề tài được nhiều đại biểu đưa ra, theo đó nhấn mạnh vai trò của các Trưởng ban chuyên trách và bất cập đối với các Trưởng ban kiêm nhiệm. Bên cạnh đó các tham luận cũng cho rằng cần tăng tỉ lệ cấp ủy trong Thường trực HĐND nhằm nâng cao vai trò của cơ quan dân cử cao nhất tại địa phương.

Có đại biểu cho rằng, hiện nay những người đứng đầu ngành dọc tại địa phương như Thuế, Bảo hiểm xã hội hay Ngân hàng cần được đưa vào diện phải giải trình và chất vấn trước HĐND chứ không gò bò trong số các Ủy viên Ủy ban nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án chỉ ra rằng, hiện nay đa số HĐND các tỉnh đều ra nghị quyết mang tính nhiệm kỳ, thiếu tầm nhìn lâu dài. Bên cạnh đó, HĐND nhiều địa phương còn thụ động trong việc định hướng để ra các nghị quyết mang tính chất xây dựng chính sách phát triển cho địa phương, hầu hết vẫn chờ UBND trình và thẩm tra.

Thực hiện : Thành Nam