Trước ngày "xóa sổ" hộ khẩu giấy: Nhiều nơi còn thiếu phương tiện, chưa thể kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân

Sáng 22/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên giải trình Việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, trọng tâm là trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai.

Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành trong thực hiện Luật cư trú, song qua khảo sát thực tiễn ở địa phương, các thành viên Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị các bộ làm rõ việc ở một số địa phương còn thiếu phương tiện, máy móc ảnh hưởng đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành địa phương khẩn trương ban hành theo thẩm quyền, rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu về giấy giờ, tài liệu xác nhận về cư trú nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Hạnh