Trung Quốc thực hiện thí nghiệm y tế trong không gian

Hôm chủ nhật vừa qua, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-14, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng. Các phi hành gia của Trung Quốc sẽ thực hiện hàng loạt thí nghiệm y tế trong suốt thời gian ở trong quỹ đạo.

Các nhà khoa học cho biết, môi trường không trọng lượng của trạm vũ trụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học sự sống của con người.

Bà LI YINGHUI, Nhà thiết kế hệ thống du hành vũ trụ: "Chúng tôi có thể chia 24 thí nghiệm thành ba loại. Đầu tiên là hiểu biết thêm về môi trường không trọng lượng và tác động của chuyến bay vũ trụ đối với con người về mặt sinh lý học. Thứ hai là xem xét tác động của chuyến bay vũ trụ đối với khả năng của con người và nghiên cứu các đặc điểm của những thay đổi trong khả năng của con người. Thứ ba là, từ cách tiếp cận của lý thuyết cơ chế để hiểu thêm lý do tại sao cơ chế thay đổi trong môi trường không gian và cơ chế đó là gì."

Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và làm việc hiệu quả là mục tiêu của ngành khoa học y học vũ trụ. Các phi hành gia vừa là nhà nghiên cứu vừa là chủ thể trong quá trình nghiên cứu. Việc thu thập dữ liệu vật lý của sáu phi hành gia trong sứ mệnh Thần Châu-12 và Thần Châu-13 cũng đặt nền móng tốt cho những nghiên cứu tiếp theo. Một số kỹ thuật và phương pháp đã được áp dụng để bảo vệ sức khỏe của các phi hành gia Thần Châu-14.

Vân Hương