Trung Quốc: Thặng dư tài khoản vãng lai cao kỷ lục

Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc cho thấy, thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc đạt 88,9 tỷ USD trong quý I năm 2022, mức cao nhất trong cùng thời kỳ các năm.

Trong khi đó nợ nước ngoài giảm mạnh so với cuối năm 2021.Tại quý I, xuất nhập khẩu hàng hóa duy trì ở mức tăng trưởng ổn định, thâm hụt thương mại dịch vụ tiếp tục được thu hẹp, đầu tư và tài chính hai chiều xuyên biên giới đã sôi động hơn. Vào cuối tháng 3, Trung Quốc đã ghi nhận 2,7102 nghìn tỷ USD dư nợ nước ngoài bằng nội tệ và ngoại tệ, giảm 1% so với cuối năm 2021. Trong đó dư nợ nước ngoài bằng nội tệ chiếm 45% tổng nợ. Các chỉ số chính về nợ nước ngoài của Trung Quốc tiếp tục nằm trong giới hạn an toàn được quốc tế công nhận.