Trung Quốc tăng cường chăm sóc người cao tuổi

Trung Quốc mới đây đã công bố một bộ hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi cơ bản.

Tài liệu do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện phối hợp công bố nhấn mạnh rằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi cơ bản có tầm quan trọng rất lớn trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm theo đuổi chiến lược quốc gia chủ động nhằm đối phó với vấn đề già hóa dân số và đảm bảo tiếp cận công bằng các dịch vụ công.

Theo hướng dẫn, các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cơ bản bao gồm các dịch vụ hỗ trợ vật chất, điều dưỡng và chăm sóc, cùng các dịch vụ khác. Chúng được cung cấp trực tiếp bởi chính phủ hoặc bởi các bên được chính phủ hỗ trợ. Đến cuối năm 2022, Trung Quốc có 381.000 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó có 40.000 cơ sở dưỡng lão, 341.000 cơ sở cộng đồng chăm sóc người cao tuổi và hơn 8 triệu giường bệnh. Tuy nhiên vấn đề phát triển không đầy đủ các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cơ bản vẫn còn tồn đọng. Các hướng dẫn yêu cầu năng lực cung cấp các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cơ bản cần được cải thiện hơn nữa.

Hướng dẫn lưu ý rằng hệ thống cũng nên cho phép các gia đình gặp khó khăn về tài chính được hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi và đảm bảo tất cả các nguồn lực thể chế liên quan đến chăm sóc người cao tuổi được tối ưu hóa và tích hợp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

QT