Trung Quốc ban hành bộ quy định 31 điều kiểm soát nội dung các hoạt động phát sóng trực tuyến

Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành bộ quy định mới đối với các hoạt động phát sóng trực tuyến, đặc biệt hướng tới nhóm đối tượng là những người phát sóng (streamer) và người gây ảnh hưởng (influencer) của nước này.

Theo đó, các quy định mới cấm những đối tượng trên nói về các chủ đề như luật, y học và tài chính... trong livestream hay trong quá trình làm việc của họ, trừ khi họ đã sở hữu bằng cấp phù hợp liên quan.

Có tổng cộng 31 đề mục trong bộ quy định mới, bao gồm hành vi sử dụng deepfakes, thể hiện lối sống xa hoa, coi thường người khác, lãng phí thực phẩm quá mức…

Bộ quy định này không chỉ được áp dụng cho những người làm webcast, thực hiện các nội dung bằng video và âm thanh trên internet, mà còn có hiệu lực đối với bất kỳ những sản phẩm trí tuệ nhân tạo được phát triển để truyền phát tin tức.
 

Thực hiện : Quang Trịnh