Quốc hội thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2022

Sáng ngày 8/02, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên họp giao ban hàng tháng giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, nhằm tổng kết, đánh giá các công việc trong tháng 01 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua; với khối lượng công việc lớn nhưng nhờ sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng, nên về cơ bản, hầu hết các nhiệm vụ đều hoàn thành, có việc chất lượng vượt mong đợi, nổi bật là tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ nhất và phiên họp tháng 1 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với 8 nhóm nhiệm vụ trong tháng 2, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan cần bám sát các nội dung đã được phân công. Cụ thể, Thường trực Ủy ban Tư pháp chủ trì tham mưu Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 3. Các cơ quan tập trung chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung phiên họp thứ 8 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 15-17/02/2022). Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị nội dung báo cáo Lãnh đạo Quốc hội bước đầu về nội dung Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến; tham mưu tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Đề án, dự kiến tổ chức vào ngày 18/2. Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu, phục vụ cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan về Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội, trong đó có việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội; dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, cần loại bỏ tư tưởng“tháng giêng là tháng ăn chơi”;  đối với các nhiệm vụ xuyêt suốt cần đề cao tinh thần chủ động, từ sớm, từ xa, đổi mới, sáng tạo, đột phá, hiệu quả, thực chất, không ngừng hoàn thiện để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra./.
 

Dương Dung