Trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

Sáng 18/5, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 cho các nhà khoa học thuộc các ngành Toán học và hoá học. Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam tham dự lễ trao giải thưởng

Chủ đề của ngày khoa học và Công nghệ Việt nam năm nay là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển KT-XH. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu tong các nước có thu nhập trung bình cao, một số lĩnh vực khoa học công nghệ đạt trình độ quốc tế. Thời gian tới các cơ chế chính sách về khoa học, công nghệ tiếp tục được hoàn thiện , đổi mới để khoa học công nghệ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của đất nước. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 được trao cho hai nhà khoa học thuộc lĩnh vực toán học và hóa học là  Công trình của GS.TSKH. Ngô Việt Trung và TS. Nguyễn Đăng Hợp; Công trình của PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Thu và cộng sự.  Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển.

Thực hiện : Diệu Huyền Đào Nghĩa