Tranh luận về đầu tư xây dựng trung tâm văn hoá Việt Nam ở nước ngoài

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Nhiều đại biểu đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng thêm việc đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài trong điều kiện hiện nay để đảm bảo phù hợp, khả thi và hiệu quả.

Nhiệm vụ đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam. Tuy nhiên, việc đầu tư này cần phải có lộ trình phù hợp, vì hiện nay trong nước vẫn còn nhiều công trình cần xây dựng, hoàn thiện.
 
Tranh luận thêm, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh bày tỏ quan điểm, đầu tư các trung tâm văn hóa mà chưa làm rõ bản sắc quốc gia sẽ làm giảm hiệu quả.
 
Giải trình, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, trên thực tế một số Trung tâm Văn hoá của Việt Nam ở các nước như Pháp, Lào đang hoạt động rất hiệu quả. Do đó Bộ trưởng cho rằng cần phải xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam tại những quốc gia có đông kiều bào để kiều bào có quyền hưởng thụ và trở thành nơi giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam. 

Dương Dung