Tranh luận về áp dụng luật đấu thầu với công ty con của doanh nghiệp nhà nước

Nên hay không nên áp dụng Luật Đấu thầu với công ty con của doanh nghiệp nhà nước? Đây là vấn đề nóng được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước rất quan tâm khi Quốc hội bàn về Luật đấu thầu (sửa đổi). Trong sáng 24/5, nội dung này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều tại Nghị trường.

Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, hiện còn hai luồng ý kiến khác nhau về phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu đối với doanh nghiệp Nhà nước và dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Phương án 1, nhất trí việc bãi bỏ quy định áp dụng Luật Đấu thầu đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của DNNN quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013.

Phương án 2, đề nghị quy định đối tượng áp dụng đối với dự án đầu tư của DNNN và doanh nghiệp có trên 50% vốn thuộc sở hữu của DNNN , nhằm quản lý chặt chẽ nguồn vốn của Nhà nước vào DNNN và các công ty con mà DNNN nắm quyền chi phối.

Nhiều ĐBQH đồng tình với phương án 2, nghĩa là mở rộng phạm vi điều chỉnh tới các công ty con của DNNN, với lý do ở đâu có sử dụng vốn, tiền ngân sách nhà nước thì ở đó phải có cơ chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tranh luận về nội dung này, một số đại biểu cho rằng, việc hạn chế tiêu cực tham nhũng là chức năng và thẩm quyền của cơ quan thanh kiểm tra. Và Luật Đấu thầu không phải là công cụ duy nhất để quản lý DNNN, vì vậy không nên đánh đồng các chủ thể, áp dụng cứng nhắc một phương thức quản lý.

Tranh luận với ý kiến của các đại biểu về loại trừ doanh nghiệp có vốn trên 51% do Nhà nước đầu tư không phải thực hiện đấu thầu, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) cho rằng, đấu thầu là biện pháp để đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, không có lý do gì để loại trừ dối tượng này ra khỏi sự điều chỉnh của Luật.

Việc lựa chọn phương án 2 sẽ đưa rất nhiều đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, kết quả sẽ giúp cho quá trình lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch hơn góp phần nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu và quản lý sử dụng vốn tài sản Nhà nước; phòng chống hiệu quả gian lận tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu như trong thời gian vừa qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!