TP.Phan Thiết (Bình Thuận): Tỷ lệ đồng ý tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp

Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, dù kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã bắt đầu được triển khai. Tuy nhiên, qua khảo sát, tỷ lệ phụ huynh trên địa bàn đồng ý cho trẻ tiêm vaccine phòng Covid-19 chưa cao.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết, qua lấy ý kiến 26.437 phụ huynh của các em học sinh bậc tiểu học, mẫu giáo, mầm non trên địa bàn thì có 16.110 phụ huynh đồng ý, 10.266 phụ huynh không đồng ý, tỷ lệ số phụ huynh không đồng ý cho con em tiêm vaccine  chiếm gần 40%.

Hiện để tăng tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 5 - 11 được tiêm vaccine , ngành y tế và chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục đang tiếp tục tuyên truyền, giải thích dưới góc độ chuyên môn, khoa học để người dân hiểu và đồng thuận cao.

Đắc Phú