TP.Hồ Chí Minh: Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% cơ sở y tế khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip trước ngày 10/8 năm nay.

Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đẩy mạnh sử dụng CCCD gắn chip trong khám, chữa bệnh BHYT. Qua đó, từng bước thay thế thẻ BHYT trên cơ sở tích hợp các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình tích hợp này giúp xác định lịch sử khám, chữa bệnh. Thông tin các lần khám trước đó sẽ lưu lại trên hệ thống máy tính, như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng CCCD, ứng dụng định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT.