TP.HCM yêu cầu các trường hoàn trả học phí nếu thu cao hơn năm trước

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có công văn hướng dẫn triển khai Nghị quyết 165 ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, năm học 2022-2023.

Trong đó, Sở yêu cầu các đơn vị giáo dục nghề nghiệp trực thuộc sở giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức học phí năm học 2021-2022.

Các đơn vị phải kiểm tra, rà soát mức học phí đã triển khai từ đầu năm học 2022-2023, trong trường hợp thu cao hơn mức thu năm 2021-2022 thì phải có phương án hoàn trả hoặc cấn trừ phần chênh lệch đã đóng cho học sinh, sinh viên theo quy định.

Ngân sách cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021-2022 đã quy định tại Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ (về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo).

Các đơn vị lưu ý mức thu học phí theo tín chỉ, mô-đun phải đảm bảo nguyên tắc tổng học phí theo tín chỉ của chương trình đào tạo tối đa bằng tổng học phí theo niên chế.

(*) Nguồn: VTC News

Nhật Linh