TP.HCM sẽ thi tuyển chức danh quản lý thay cho việc đề bạt

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký quyết định ban hành đề án về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Từ năm nay, công tác thi tuyển sẽ thay thế cho việc đề bạt để tạo sự cạnh tranh lành mạnh, đồng thời tìm được người đủ tài đức để trọng dụng trong bộ máy quản lý của TP.HCM.

Theo đề án, năm 2022, thành phố thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; năm 2023 thi tuyển thêm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương. Riêng trong năm nay, thành phố cần tuyển 13 vị trí tại 6 đơn vị, thi tuyển vào tháng 11/2022.

Người được đăng ký tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức tại TP.HCM, không giới hạn đơn vị, nằm trong nguồn quy hoạch của chức danh cần thi tuyển hoặc tương đương. Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được dự thi chức vụ cao hơn không quá hai cấp.

Ngoài ra, cán bộ, công chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền đề cử cũng có thể thi tuyển.
Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức thi tuyển vị trí quản lý. Đến nay có 12 bộ ngành và 22 tỉnh thành thi tuyển vị trí quản lý, lãnh đạo theo yêu cầu của Trung ương.

Thực hiện : Quang Trịnh