TPHCM lý giải việc hơn 13.300 hồ sơ hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 bị trả về

Ngày 25/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã làm việc với Sở Lao động- thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội TPHCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật về: Bảo hiểm Xã hội giai đoạn 2016-2021; Bảo hiểm Y tế giai đoạn 2019-2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế - xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30 của Quốc hội.

Liên quan đến việc 13.336 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 03 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhưng bị trả hồ sơ, ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TPHCM lý giải: các hồ sơ nộp về đều không thuộc đối tượng được hỗ trợ. 

Ông PHAN VĂN MẾN, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM: "Thứ nhất là do người ta nghỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 01/01/2020. Thứ hai ở đơn vị sự nghiệp công lập không được giao tự chủ, đưa lên hệ thống mạng nộp hồ sơ nên chúng tôi cũng loại ra, phần mềm cũng không chấp nhận các hồ sơ đó chứ công nghệ thông tin của thành phố thì thực hiện rất tốt."

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị, thành phố cần tiếp tục có những chính sách phục hồi sau dịch, mở rộng quy mô sản xuất và thu hút, đào tạo nghề cho người lao động.

Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Đoàn ĐBQH TPHCM, Thành viên đoàn giám sát: “2 năm dịch bệnh, người dân khó khăn như vậy nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đảm bảo thu ngân sách đủ và vượt để nộp. Không phải là tôi đóng góp nhiều thì tôi đòi hỏi nhiều, nhưng rõ ràng là khi vào những hoàn cảnh thắt ngặt phải có cơ chế khẩn trương.”

Bà Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội đề nghị Sở Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm Xã hội TPHCM, các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai các biện pháp phòng chống dịch, việc tiêm vắc xin mũi 3,4; theo dõi thêm về việc quản lý lao động trên địa bàn; quan tâm hơn nữa việc phát triển BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh sinh viên, BHXH tự nguyện, đồng thời có giải pháp tuyên truyền, hạn chế việc người dân rút BHXH 1 lần.

Hữu Bình