TPHCM đã có tờ trình thành lập Trung tâm Đấu thầu thuốc & thiết bị y tế

Phó chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở này đã có tờ trình thành lập Trung tâm Đấu thầu thuốc và thiết bị ngành y tế để trình UBND TP.

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, đã thu thập thông tin về tình hình mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế của các đơn vị trực thuộc. Tổng kết, đánh giá lại hoạt động của Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công của ngành y tế TP, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp TP.HCM… và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức. 

Bà LÊ THIỆN QUỲNH NHƯ – Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM: “Đa số các ý kiến đồng thuận với phương án thành lập lại Trung tâm mua sắm hàng hóa ngành y tế TP, nhằm khắc phục các khó khăn, bất cập của hình thức đấu thầu riêng lẻ, giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp và góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai, tăng hiệu quả kinh tế trong công tác mua sắm của ngành y tế thành phố.”

Bà Như cho biết thêm, Sở này đã hoàn thiện dự thảo và có tờ trình vào ngày 11/7, trình UBND TPHCM ban hành quyết định thành lập Trung tâm mua sắm hàng hóa ngành y tế TP hiện vẫn đang chờ kết quả.
 

Hữu Bình