TPHCM: Chính sách thu hút người tài còn thiếu hiệu quả

Dù đã có cơ chế thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học nhưng tới nay, chính sách này vẫn chưa được thực hiện hiệu quả. Đây là một trong những nội dung đã được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến tại buổi giám sát của HĐND TPHCM với UBND TP về việc thực hiện chương trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ giai đoạn 2022- 2025.

Theo đại biểu, nghị quyết 54 trước đây và nghị quyết 98 của Quốc hội hiện nay đã cho TPHCM các cơ chế, chính sách để thu hút lực lượng chuyên gia, nhà khoa học. Tuy nhiên, tới nay, việc thu hút này chưa thực sự hiệu quả.
 
Liên quan tới nội dung này, đại diện UBND TP cho biết nguyên nhân của số lượng tuyển dụng sinh viên xuất sắc làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thấp là do nhu cầu tuyển dụng thấp và tiêu chuẩn tuyển dụng đặt ra quá cao.
 
Cũng theo ông Hoan, không chỉ việc thu hút, tuyển dụng sinh viên xuất sắc chưa hiệu quả mà ngay cả chương trình 500 thạc sĩ, đào tạo, gửi về cho các sở. Nhưng về sử dụng lại không đúng, dần dần dẫn tới thui chột, không giữ được chân người tài.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân -

Đỗ Khoan