TP Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn làm rõ trách nhiệm những thiếu sót tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP Hồ Chí Minh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi TP Hồ Chí Minh

Cụ thể, Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan đến những hạn chế, thiếu sót theo kết quả kiểm tra tại Thông báo của Bộ GD&ĐT; xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định. Đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh báo cáo Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết định hình thức xử lý. Ngoài ra, Sở này cũng được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Bộ GD&ĐT gửi về Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh và Bộ GD&ĐT đúng quy định. 

Trước đó, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi TP Hồ Chí Minh trong đó có hàng loạt thiếu sót. Bộ GD&ĐT kiến nghị Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh xem chỉ đạo Sở GD&ĐT kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, đồng thời xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định. 

quảng cáo