Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: Văn phòng Quốc hội đã xử lý khối lượng lớn công việc, thầm lặng nhưng ý nghĩa

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường về những kết quả, thành tích đạt được của Văn phòng Quốc hội trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát thường xuyên của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cũng đã triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình nổi bật. 

Trong đó, Văn phòng Quốc hội tham mưu phục vụ, tổ chức thành công 1.613 cuộc họp, hội nghị của Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội trong đó có kỳ họp bất thường, có 2 kỳ họp thường lệ, 16 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham mưu để ban hành 17.622 văn bản, trong đó có 12 bộ luật, 13 nghị quyết và hàng trăm nghị quyết của UBTVQH và các văn bản khác. Ngoài ra, cũng đã tham mưu xử lý, giải quyết 265.811 văn bản. Đây là những con số nói lên công việc thầm lặng nhưng hết sức có ý nghĩa của Văn phòng Quốc hội trong công tác tham mưu, phục vụ đảm bảo chưa kể đến đảm bảo khác về tài chính, tài sản, truyền thông, các hoạt động khác…

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hoàng Hương Thanh Nga Anh Đức