Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP: Công tác xây dựng thể chế luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm

Năm 2022, quân đội ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu được nâng cao. Vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam và đất nước được nâng cao trên trường quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chỉ đạo để hoàn thiện chính sách. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục