Tổng kiểm tra việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên cả nước

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX). Kế hoạch của Bộ GTVT nêu rõ, Cục Đường bộ Việt Nam, các sở GTVT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý, hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

Việc thanh, kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX (nếu có), từ đó sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Ngoài ra, còn nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; đồng thời, phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có) và hướng dẫn các đơn vị được thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của các Sở GTVT.

(*) Nguồn: Báo Chính phủ

Nhật Linh