Tổng kết Kỳ họp bất thường: Quyết vấn đề nóng nhưng không vội

Sáng 19/01, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động của Quốc hội vì lợi ích của nhân dân.

 Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả của kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Quốc hội đã thể hiện tính chủ động, nhanh nhạy, linh hoạt; thể hiện rõ 3 “quyết” là quyết đoán, quyết tâm và quyết định. Những nội dung Quốc hội đã quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất nếu để đến khi Quốc hội họp thường kỳ vào tháng 5 tới mới bàn thì sẽ làm lỡ thời cơ của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuẩn bị kỹ lưỡng, họp bàn liên tục thấu đáo, Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội họp bàn mỗi cái ít nhất 3 lần, có cái 4 lần, bàn tới bàn lui để mình quyết đinh. Thứ 2 đảm bảo xin ý kiến Bộ Chính trị rất kỹ về 4 nội dung này. Thứ 3 công tác phối hợp rất đồng bộ với Chính phủ, các bộ ngành để có đồng thuận. Hội đồng Dân tộc và các uỷ ban phối hợp tương đối chặt chẽ nhịp nhàng, tạo sự thành công.

Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: “Cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao và cho rằng đây là kỳ họp chưa từng có tiền lệ, vượt quá mong đợi. Mặc dù được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn, gấp gáp như vậy nhưng đạt được những kết quả rất tích cực”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông: Kỳ họp được đánh giá là khá mẫu, đề án tuyên truyền công phu, đề án được đánh giá là cơ bản nhất trong các kỳ họp vừa rồi...

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cần tiến tới đưa những kỳ họp bất thường thành bình thường. Quốc hội cần hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp, không chỉ họp thường kỳ mỗi năm 2 lần mà có thể nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Nhiệm vụ xây dựng pháp luật của Quốc hội đang được đặt lên cao hơn bao giờ hết cần có những phiên có tính chất chuyên đề, bất thường. Từ kinh nghiệm của kỳ họp này có thể có những phiên họp trực tuyến, trực tiếp, 4-5 ngày thôi bàn sâu về một chuyên đề, văn bản luật như thế nó sẽ đi ngay vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Như anh Định nói, sau này mình có thể họp riêng 1 chuyên đề thôi để bàn cho sâu, cho kỹ hoặc là kể cả công tác giám sát, nếu như trong năm đó, các chuyên đề giám sát có vấn đề, nó tác động lớn, còn nhiều ý kiến khác nhau thì ta có thể họp chuyên đề kể cả việc quyết định các vấn đề quan trọng để cho kịp với hơi thở cuộc sống thì ta có thể tổ chức kỳ họp.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc đánh giá kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ nhất được tiến hành trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, tổng hợp đánh giá từ các cơ quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy là kỳ họp bất thường nhưng mọi quy trình đều bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kỳ họp đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:  Kết quả kỳ họp cho thấy sự tìm tòi, trăn trở của Quốc hội trong thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quốc hội. Như Tổng Bí thư nói, ý là: Quốc hội phải luôn tự hoàn thiện, tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu đất nước. Những gì mà Quốc hội, Ủy ban thường vụ, các cơ quan của Quốc hôi cần làm thì đã làm hết mình, cái gì cần làm, đáng làm thì đã làm hết sức mình những gì chính phủ cần làm cũng đã làm hết mình, các cơ quan hữu quan cũng vậy. Kỳ họp rất cấp thiết, nhưng không chỉ cho trước mắt, mà còn lâu dài, không chỉ cho năm 2022, 2023 mà cho cả nhiệm kỳ các năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này Quốc hội quyết định những vấn đề rất nóng nhưng không vội, tinh thần làm việc rất gấp gáp, áp lực nhưng cũng rất bình tĩnh, sáng suốt. Một số nội dung dù đã đạt được sự đồng thuận trong quá trình chuẩn bị, nhưng khi thảo luận, qua ý kiến đại biểu Quốc hội thấy vấn đề chưa được đánh giá tác động kỹ lưỡng, thấu đáo nên Quốc hội vẫn quyết định để lại, chưa thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, những Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường mới chỉ là thành công bước đầu. Việc các Nghị quyết của Quốc hội có được nhanh chóng triển khai, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả hay không thì khâu tổ chức là cực kỳ quan trọng. Do đó đề nghị Chính phủ cần quyết liệt trong triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội cần phải thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở để các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.

Anh Đức