Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Con chị nó đi thì con dì nó lớn!"

"Tôi nói là con chị nó đi thì con dì nó lớn, vắng ông trưởng thì phó cứ tạm quyền đi rồi chuẩn bị người thay!", đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự trong buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào sáng 23/06.

Tin tưởng và đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư, của Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cử tri các quận ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho rằng, những vụ việc, cán bộ bị phát hiện, kỷ luật, điều tra thời gian qua liên quan đến tham nhũng, tiêu cực là điều không mong muốn, nhưng cử  tri nhân dân hết sức đồng tình bởi qua đó sẽ góp phần cảnh tỉnh, răn đe, kiềm chế tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Muốn chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đầu tiên cần phải làm tốt công tác cán bộ.

Ông NGUYỄN VY YÊN, Cử tri phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội: 

“Cùng với việc tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực công khai minh bạch thông tin tiền lương và những giải pháp khác thì công tác tổ chức đào tạo sử dụng cán bộ, cùng với việc tự tu dưỡng rèn luyện thường xuyên, tự soi tự sửa của cán bộ nhất là những người đứng đầu không bị suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức không xa vào chủ nghĩa cá nhân là quan trọng nhất.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quy trình xử lý cán bộ vi phạm được thực hiện chặt chẽ từ xử lý về mặt Đảng, đến xử lý hành chính và xử lý hình sự theo quy định pháp luật; từng bước đều được cân nhắc một cách dân chủ, công bằng, công khai theo nguyên tắc của Đảng và các quy định pháp luật. Nhờ cách làm này mà ngay cả người vi phạm cũng nhận ra sai phạm, xin lỗi Đảng và hứa sẽ khắc phục khuyết điểm nhưng cũng không vì vừa mất cán bộ mà chúng ta vội vàng chọn bừa người kế nhiệm.

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: 

“Không phải thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm, nói như Bác Hồ: thôi cắt bỏ vài cành cây bị sâu mọt để cứu cả cái cây, chứ không nếu làm thế thì rất nguy hiểm. Thế bây giờ nếu kỷ luật cách chức thì ai làm, tìm người thay, tôi nói “con chị nó đi thì con dì nó lớn” vắng ông trưởng thì ông phó tạm quyền, rồi chuẩn bị người thay, rồi chọn người cho đúng cho chính xác chứ không vội vàng lại đưa vội một người nào đó lên, hãy chọn người cho đúng, quan trọng vẫn là công tác cán bộ.”

Cử tri nhân dân kỳ vọng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trực tiếp là người đứng đầu sẽ quyết tâm, làm hết trách nhiệm để cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực  được thực hiện trên diện rộng, trở thành phong trào, không ai có thể đứng ngoài cuộc, đặc biệt khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên Trung ương, khiến trên nóng mà dưới không nóng. 

Bà PHẠM THỊ HỒNG SIM, Cử tri phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội: 

“Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là công tác của toàn dân, không riêng của cấp nào,  dù đối tượng vi phạm làm cái gì ở đâu đều được phát hiện, không phân biệt người đó là ai, đang giữ chức vụ gì, có như vậy công tác phòng chống tham nhũng mới  đạt được kết quả cao. Cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thực sự phát huy hết sức mạnh của từng thành viên BCĐ và sức mạnh tổng hợp của tập thể BCĐ tại địa phương đủ mạnh, có thực quyền, trở thành cánh tay nối dài của ban Chỉ đạo Trung ương trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp ở địa phương.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: 

“Cuối tháng này, Trung ương sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng để nhìn lại giai đoạn từ khi thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đến nay. Hội nghị sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng cho giai đoạn mới, làm cơ sở để tổ chức hoạt động đồng bộ, thống nhất từ Trung ương xuống cấp tỉnh, bảo đảm ở đâu cũng “đúng vai, thuộc bài”.”

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: 

“Nhiều người làm không đúng vai đâu, việc của mình không làm lại đi làm việc của người khác, làm không thuộc lý luận, không hiểu chức năng, nhiệm vụ, cứ đi làm chèo xong việc người khác thì nó rối, cứ “đúng vai thuộc bài” ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng này giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương tham mưu giải quyết những việc liên quan đến việc phòng chống tham nhũng đây không chỉ là  chống mà phải là phòng, phải có một chính sách thế nào để anh không thể, không dám, không cần, không muốn tham nhũng.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực cần phải tiến hành rất  kiên trì, bải bản, nhân văn, có lý, có tình và hết sức thuyết phục và quan điểm của Đảng là phải xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, nhằm làm bài học răn đe chung, cảnh tỉnh để những người khác không vi phạm,  cử tri  nhân dân cần tiếp tục theo dõi, góp ý để công tác phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn./.

Thực hiện : Bích Hạnh Vũ Hiếu