Tọa đàm xác định tiêu chí phân loại đô thị và đơn vị hành chính

Sáng 29/8, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật  phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức tọa đàm: Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc quy định các tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và việc phân loại đơn vị hành chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, với tinh thần vào cuộc từ sớm, từ xa, ngày 29/7/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì cuộc làm việc để nghe Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan có liên quan báo cáo về đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210 và Nghị quyết số 1211.  Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, bằng kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết của mình, tham gia ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, đề xuất nhiều nội dung thiết thực để tiếp tục hoàn chỉnh 02 dự thảo Nghị quyết, góp phần hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, khoa học và cơ sở thực tiễn của việc xác định các tiêu chí trong phân loại đô thị; căn cứ để phân loại đô thị theo vùng, miền và yếu tố đặc thù; căn cứ để sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với khu vực dự kiến thành lập phường, quận; cơ sở để xác định đô thị, đơn vị hành chính đô thị và đơn vị hành chính nông thôn; thực tiễn thực hiện phân loại đô thị ở nước ta thời gian qua và kinh nghiệm quốc tế về phân loại đô thị. .. ./.

Nhật Huy