"Tổ quốc bên bờ sóng" - cuộc thi khơi dậy tình yêu biển đảo Việt Nam

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và dự án triển lãm thực tế ảo các tác phẩm xuất sắc đoạt giải Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021. “Tổ quốc bên bờ sóng” diễn ra ngày 6/7 tại Hà Nội là các hoạt động thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền về công tác biển, đảo.

Cuộc thi được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt Triển lãm thực tế ảo “Tổ quốc bên bờ sóng” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức. 

“Tổ quốc bên bờ sóng” sẽ góp  phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Bà TRẦN THỊ THU PHƯƠNG TGĐ Công ty PNG Việt Nam: “Dự án này có một ý nghĩa rất quan trọng công việc tuyên truyền, thay đổi phương thức tuyên truyền vì lâu nay mọi người khi đến triển lãm thì phải đến tận nơi, khi đó những người ở xa hoặc kiều bào sẽ không thể tham dự được, thì đây sẽ trở thành một công cụ một phương thức mới để cho mọi người tiếp cận, đặc biệt là với giới trẻ. Triển lãm này là triển lãm đã ứng dụng công nghệ, giúp cho các bạn trẻ tiếp cận được với kiến thức về biển đảo, những thông tin về biển đảo Việt Nam.”

Cuộc thi sẽ mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam. 

Thực hiện : Hải Linh Ninh Tùng