Tin nóng Quốc hội ngày 26/5: Không ai đi kiện thiệt hại 10.000 đồng cho một chai nước mắm kém chất lượng!

Theo chương trình kỳ họp, ngày 26/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đối với Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về các nội dung như phạm vi, đối tượng điều chỉnh, khái niệm "người tiêu dùng", tính đồng bộ, thống nhất với các luật khác, các hành vi bị cấm, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức xã hội, việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cá nhân, tổ chức kinh doanh, việc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.

Buổi chiều, Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri. Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc lần đầu tiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, trách nhiệm, sự tôn trọng ý kiến của cử tri, quan tâm đến kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Nhìn chung, các đại biểu Quốc hội đều nhìn nhận Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của Quốc hội. Quốc hội rất coi trọng tiếng nói, kiến nghị của cử tri và nhân dân cũng như vai trò giám sát của Quốc hội trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân, của các cơ quan có thẩm quyền.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Linh